Računanje s funkcijami
 

Kompozitum funkcij



O kompozitumu dveh funkcij govorimo kadar:

- dve funkciji preslikata vrednost druga za drugo

oziroma

- zaloga vrednosti ene funkcije predstavlja definicijsko območje druge funkcije.


Na skici si poglejmo kompozitum:

Kompozitum funkcij in


S slike vidimo, da funkcija preslika (iz množice ) v (v množico ) in nato se takoj preslika s funkcijo v (v množico ).

Opazimo, da je zaloga vrednosti funkcije definicijsko območje funkcije .

Matematično zapišimo preslikavo funkcije :




ter še funkcije




Kompozitum funkcij in je funkcija , ki elementom iz množice priredi slike v množici :



Opazimo lahko še, da za kompozitum uporabljamo dve imeni: lahko zapišemo tudi kot .


Pogovor o gradivu
 

loading
glavni avtor in urednik gradiva: Mateja Žnidarič
 
 
fb