Slika inštruktorja
Šola TOČKA PRELOMA
[podatki o pravni osebi]
 
 
 

Cena:

9,00 €

dvojice: 5,00 € na osebo
 
Dolžina ure:

45 min
Kontakt:

Izobrazba učitelja:

UNI in VS, spec. andrag. usposobljenost za individ. poučevanjeIzkušnje:
Ocena:
  (število glasov: 2)


O izobraževalcu

V Šoli TOČKA PRELOMA poučujemo finančno in poslovodno računovodstvo, ekonomijo, ekonomiko javnih podjetij in zavodov, poslovno statisko, analizo poslovanja, kontroling, finančni del gospodarskega prava, materialno knjigovodstvo, razporejanje stroškov po ABC metodi, excel za poslovne potrebe, analizo bilanc, revizijo računovodenja in podobne zahtevnješe gospodarske predmete za študente in dijake.
 
Pouk poteka v obliki posamičnega (indidvidualnega) poučevanja.
 
V okrivu izobraževalne dejavnosti Šola TOČKA PRELOMA se udejstvujemo tudi kot mentorji in vaditelji članov/članic poslovodnih organov podjetij pri urjenju poslovnih veščin (coaching), spoznavanju  kazalnikov za potrebe odločanja, uporabi naprednega excela,  strateškem in taktičnem načrtovanju, notranji reviziji poslovnih funkcij v podjetju in tako naprej. Organizacije, ki želijo postopoma preiti na notranje (domače, hišno) vodenje svojih poslovnih knjig, vse do sestave letnih računovodskih izkazov, lahko napotijo k nam svoje ljudi na posamični ali maloskupinski pouk. Ko bo učni fond  iz tega naslova izčrpan, smo lahko še pol leta ali dalj (do enega leta) na voljo za občasni pregled pravilnosti računovodenja.
 
Prav posebej smo uposobljeni za inštruiranje predmeta Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (TFPR), ki se izvaja tako na univerzitetem kot na visokošolskem programu na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kakor tudi za inštruiranje podobnih učnih vsebin, ki se pod različnimi imeni izvajajo na slovenskih visokošolskih ustanovah, na primer Poslovodno računovodstvo na Visoki šoli za računovodstvo iali istoimenski predmet na Fakulteti za organizacijske vede itd.
 
Na srednješolski ravni povzroča učencem največ preglavic materialno knjigovodstvo (zaloge, kalkulacije), zato smo se poučili o tej snovi in jo podajamo "polepšano" z domišljijskimi praktičnimi primeri.
 
Učna srečanja trajajo 3 zaporedne šolske ure, vmes sta dva krajša odmora. Cena šolske ure triurnega srečanja je 9 EUR na šolsko uro oziroma 27 EUR na učno srečanje. Odmor se ne računa v čas plačila. Možno je tudi učno srečanje 2 šolskih ur, tedaj je cena 11 EUR na šolsko uro. Med odmori se igramo, prav zares! Pridite, pa boste videli.  
 
 
Pravilna rešitev
=
odličnost + ugodna cena + zabavno učenje
x
prepričajte se, ali je to mogoče
=
*Šola TOČKA PRELOMA*
Posamično poučevanje
gospodarskih predmetov
[UNI, VS]
 
Posamično poučevanje
gospodarskih predmetov:

[UNI, VS]
(poučevanje, mentorstvo,
inštrukcije, vaje, delavnice
)Poučuje tudi:

Ljubljana: računovodstvo, statistika, Poslovna statistika, Ekonomika javnih podjetij in zavodov, Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva [TFPR], Analiza računovodskih izkazov, Stroškovno računovodstvo, ekonomika, makroekonomija, poslovodno računovodstvo, Finančno računovodstvo, Excel, mikroekonomija, gospodarsko poslovanje, poslovne finance, ekonomija, gospodarsko pravo
Komentarji

07.01.2018
 
Pravkar se udelezujem instrukcij poslovodnega racunovodstva pri Soli tocka preloma, veliko sem se naucila in sem vesela ker vem da bom koncno lahko naredila ta tezek izpit.
Uciteljica ima zelo pozitiven in spodbujevalen pristop do ucenca, ima veliko znanja in to uspesno povezuje z teorijo na taksen nacin tudi prokaze vaje kar je ucenje zato bolj uspesno in hitrejse.
 
- Tina.V.

 

27.11.2017
 
Moje izkušnje z Točko preloma so zelo pozitivne. Enega izpita nisem mogla nikakor opraviti in sem poiskala pomoč. Inštruktorica mi je celotno snov razložila v kratkem obdobju, vedno je bila dosegljiva za pomoč in podporo. S pomočjo šole Točka preloma sem z lahkoto opravila izpit na naslednjem roku. :)
 
- Ekonomistka