Rešene vaje za poglavje:
 

Šibka sklanjatev samostalnika - Schwache deklination des Substantivs (n-Deklination)

download pdf
  Prikaži teorijo [1]