Rešene vaje za poglavje:
 

Deljivi in nedeljivi glagoli - Trennbare und untrennbare Verben

download pdf
  Prikaži teorijo [1]