Rešene vaje za poglavje:
 

Indukcija pri premikanju vodnika v magnetnem polju

download pdf
  Prikaži teorijo [1]