Rešene vaje za poglavje:
 

Logaritemska enačba in neenačba

download pdf
  Prikaži teorijo [3]