Rešene vaje za poglavje:
 

Logaritemska enačba

download pdf
  Prikaži teorijo [2]