Rešene vaje za poglavje:
 

Mešana sklanjatev samostalnika - Gemischte Deklination des Substantivs

download pdf
  Prikaži teorijo [1]