Rešene vaje za poglavje:
 

Odvisni vprašalni stavek - Indirekter Fragesatz

download pdf
Indirekter Fragesatz - Odvisni vprašalni stavek
odpri
  Prikaži teorijo [1]