Spletni učbenik

je eden najinovativnejšh projektov izgradnje učnih e-vsebin. K sodelovanju vabimo učitelje, profesorje in študente višjih letnikov ustreznih smeri. Pridružite se skupnosti tudi vi!
Dobro plačilo

Ustvarjalci učnih gradiv so poleg drugega upravičeni do 50% naročnin, ki bodo ustvarjene s trženjem spletnega učbenika.

Cilj spletnega učbenika je model, ki bo omogočal vsem učencem dostopno znanje, ustvarjalcem učnih gradiv pa dobro plačilo.

Vsako leto bo tako 50% pobranih naročnin razdeljenih med vse ustvarjalce učnih vsebin. Ker je podlaga delitve sredstev predvsem število in popularnost učnih gradiv, ustvarjalce učnih gradiv, ki sodelujejo z nami, vabimo ,da si čim prej rezervirajo popularna učna poglavja.

Poleg tega so ustvarjalci učnih vsebin nagrajeni še z internimi točkami, ki jih lahko potrošijo za izpostavo svojh oglasov, kar občutno (tudi do 565%) izboljša obiskanost oglasov.
Popolna svoboda

Kraj in čas sodelovanja izberete sami. Vse, kar potrebujete je, internetna povezava in sodoben brskalnik.

K sodelovanju vabimo učitelje, profesorje in študente višjih letnikov ustreznih smeri, ki bi radi dodali svoj košček v mozaik spletnega učbenika.

Pričakujemo strokovno točnost in estetskost učnih gradiv. Če to zmorete, si vzemite svobodo intereneta in sodelujte z nami kadarkoli in kjerkoli.
Inovativen pristop

Koncept spletnega učbenika zajema nekaj najsodobnejših in preizkušenih modelov uporabljenih v informacijski tehnologiji.

Spletni učbenik zajema več uspešnih konceptov, predstavljamo dva.

Koncept Wiki: je koncept, ki je pokazal, da lahko tudi odprti sistemi ustvarjajo kvalitetna, zanesljiva in uporabna učna gradiva. Ugotovitev je pomembna zato, ker ga ni močnejšega in ustvarjalnešega sistema od tistega, ki omogoča odprt dostop širši množici uporabnikov.

Koncept aplikacij mobilnih telefonov: je koncept, ki deluje po principu: usvtarjalec ustvari aplikacijo za telefon (npr. za iPhone), ki jo nato prodaja v enotni trgovini skupaj z ostalimi aplikacijami drugih ustvarjalcev (AppStore-u). Za vsako prodano aplikacijo prejme ustvarjalec visok odstototek od prodaje.
Spletni učbenik deluje po podobnem principu, zato si zagotovite najpopularnejša učna poglavja še pred drugimi, saj vam le ta - poleg velikega števila učnih gradiv - zagotavljajo visoko nagrado.