Vizija OpenProf so brezplačni visokokvalitetni učbeniki in dostopna učna podpora.

OpenProf povezuje učiteljsko skupnost, šole in ostale neformalne in formalne organizacije, ki si prizadevajo za dostopna in učinkovita učna orodja in enake učne pogoje za vse otroke ne glede na njihove socialne in druge okoliščine.
Bi nas radi spoznali? Pišite nam.


Ekipa se predstavi


Matej Gradišar

Matej Gradišar
Zadolžen za vsebinski razvoj in vodstvo avtorjev.


Ebenezer Famadewa

Ebenezer Famadewa
Zadolžen za fizikalna gradiva v angleškem jeziku.


Kamoldeen Abiona

Kamoldeen Abiona
Zadolžen za matematična gradiva v angleškem jeziku.


Christiana Adeleke

Christiana Adeleke
Zadolžena za marketing in komunikacijo.


Vida Gorjup

Vida Gorjup
Zadolžena za podporo slovenskim uporabnikom.


Jure Verč

Jure Verč
Zadolžen, da ostaja OpenProf lep in uporaben.


Paolo Callegari

Paolo Callegari
Zadolžen za delovanje portala v italijanskem jeziku.


Boštjan Špetič

Boštjan Špetič
Zadolžen, da poslovne odločitve ostajajo pravilne.


Mitja Jermol

Mitja Jermol
UNESCO chair, ki OpenProf povezuje s somišljeniki.


Matej Posinković

Matej Posinković
Zadolžen za razvoj in vodenje portala.