Pogoji uporabe


Dobrodošli na OpenProf

Pogoji v nadaljevanju nadgrajujejo splošne pogoje uporabe spletnega mesta OpenProf, ki so objavljeni tukaj. Splošni pogoji kot tudi pogoji v nadaljevanju veljajo za vse, ki ste si - oziroma si nameravate - na OpenProf ustvariti zasebni profil kot (zasebni) učitelj ali profesor. V primeru vprašanj, lahko z nami stopite v stik tukaj.


Definicije

Definicije v nadaljevanju dopolnjujejo definicije iz splošnih pogojev.

Oglaševalske točke so interna valuta portala s pomočjo katere lahko oglaševalci izobraževanj izpostavijo svoje oglase na portalu OpenProf.

Registrirani izobraževalec je vsak uporabnik, ki se je uspešno registriral na zasebnih straneh, namenjenih ponudnikom znanja.


Splošne določbe

Splošne določbe v nadaljevanju dopolnjujejo splošne določbe iz splošnih pogojev.

V določenih primerih (kot je to primer pogodbe o sodelovanju pri izdelavi učnih vsebin) so lahko avtorske pravice vsebin, objavljenih na portalu OpenProf, opredeljene drugače kot v splošnih pogojih. V teh primerih je avtorstvo opredeljuje pogodba, ki dopolnjuje splošne pogoje.


Obveznosti uporabnikov

Poleg obveznosti, zapisanih v splošnih pogojih, se uporabnik dodatno obvezuje, da:
 • bo portalu ob registraciji posredoval resnične in veljavne podatke,
 • da kot registrirani uporabnik svojega zasebnega profila ne bo delil z drugimi uporabniki,
 • portala OpenProf ne bo uporabljal za ustvarjanje lažne identitete z namenom, da bi zavajal ali prikril svojo pravo identiteto.

Registrirani izobraževalec se strinja, da mu na njegov elektronski naslov lahko pošiljamo elektronska sporočila z informacijami v zvezi s ponudbo in povpraševanjem, opozorili in storitvami, ki so vezana na njegov uporabniški predal, administrativnimi sporočili in drugimi informacijami povezanih z njegovimi dejavnostmi na portalu OpenProf.

Registrirani izobraževalec se, v primeru da aktivira SMS obveščanje, strinja, da mu lahko na njegov mobilni telefon pošiljamo SMS sporočila, ki so povezana s povpraševanjem po njegovih storitvah oziroma so vezane na storitve, ki jih uporablja v okviru portala OpenProf.


Omejitev odgovornosti portala OpenProf

Uporabniki portala OpenProf razumejo in sprejemajo, da:
 • upravljavec portala ne zagotavlja uspešnosti oglaševalskih akcij prek portala OpenProf,
 • upravljavec portala ne posega v odnos med ponudnikom in porabnikom storitev; cena storitev je izključno stvar dogovora med osebo, ki storitev ponuja, in osebo, ki po storitvi povprašuje,
 • portal OpenProf ponuja registriranim izobraževalecem tudi možnost različnih točkovanj. Registrirani izobraževalec lahko točke pridobi na različne načine, v nobenem primeru pa ne more zanje zahtevati denarne protivrednosti, razen, če bi bilo to izrecno predhodno drugače dogovorjeno.


Reprodukcija in omejitev dostopa do plačljivih učnih vsebin

Tiskanje plačljivih učnih vsebin, njihovo shranjevanje in vse druge vrste reproduciranja plačljivih učnih vsebin po delih ali v celoti ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja upravljavca portala.

V primeru objektivnega suma kršitve člena o reprodukciji, si upravljavec portala pridržuje pravico do začasne blokade dostopa do plačljivih učnih vsebin.

V primeru kršitve člena o reprodukciji, si upravljavec portala pridržuje pravico do stalne blokade dostopa do plačljivih učnih vsebin. V tem primeru je uporabnik neupravičen do povračila vnaprej plačanega dostopa do učnih gradiv.


Omejitev dostopa in zaprtje uporabniškega računa na portalu OpenProf

Vsak registrirani izobraževalec lahko odstopi od pogojev uporabe tako, da izbriše (zapre) svoj uporabniški predal na portalu OpenProf in preneha z uporabo portala OpenProf.

V primeru kakršnekoli zlorabe, protizakonite uporabe, kršenja pogojev uporabe ali kakršnekoli druge aktivnosti, ki bi bila v nasprotju s pravili uporabe, duhom portala OpenProf ali v nasprotju z njegovo temeljno idejo, si upravljavec portala pridržuje pravico, da uporabniški predal bodisi zablokira bodisi izbriše.

Ob zaprtju uporabniškega predala uporabnik ni upravičen do nikakršnega povračila v kakršnemkoli smislu. Uporabnik se zaveže in zaveda, da bo ob zaprtju uporabniškega predala:
 • v primeru, da je bila sklenjena, prekinil pogodbo o sodelovanju pri izdelavi učnih gradiv,
 • izgubil vse podatke, ki jih je vnesel v portal OpenProf,
 • izgubil vse točke, ki jih je pridobil na portalu OpenProf,
 • neupravičen do kakršnegakoli povračila za točke, ki jih je posedoval kot član portala OpenProf,
 • neupravičen do povračila vnaprej plačanih plačljivih storitev,
 • neupravičen do kakršnihkoli povračil stroškov, posrednih ali neposrednih, ki jih je utrpel zaradi zaprtja uporabniškega predala.