Pogoji uporabe


Dobrodošli na OpenProf!

V nadaljevanju sledijo pogoji uporabe spletnega mesta OpenProf. V primeru vprašanj, lahko z nami stopite v stik tukaj.


Definicije

Portal, portal OpenProf: spletno mesto, ki se nahaja na domeni www.openprof.com in vseh ostalih poddomenah openprof.com.

Upravljavec portala je podjetje OPROF d.o.o., Gasparijeva 2, 1000 Ljubljana.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na kakršenkoli način uporablja portal OpenProf.

Zasebni profil so podstrani portala, ki so dostopne uporabniku samo po registraciji oziroma prijavi z uporabniškim imenom in geslom.

Registrirani uporabnik je vsak uporabnik, ki se je registriral ter s tem dobil ustvaril zasebni profil.

Temeljna ideja portala OpenProf je spletno mesto, ki poleg učnih vsebin ponuja tudi stično točko med ponudniki in iskalci znanja.


Splošne določbe

Uporabniki spletnega mesta OpenProf in vseh njegovih poddomen se obvezujejo, da bodo spoštovali pravila uporabe, kot so določena v nadaljevanju.

Pravila uporabe veljajo za vse uporabnike OpenProf, upravljavec portala pa jih lahko spremeni ali dopolni brez opozorila. Novi pogoji poslovanja veljajo takoj, ko so objavljeni na portalu OpenProf in zamenjajo stare.

Vsebina portala OpenProf je avtorsko zaščitena. Besedil, grafik, slik, logotipov, gumbov, programske opreme, dokumentov, datotek, učnih gradiv in drugih elementov portala ni dovoljeno uporabljati drugače, kot je to predvidel upravljavec portala.


Obveznosti uporabnikov

Uporabnik se obvezuje, da:
 • bo portal OpenProf uporabljal v duhu in v skladu s temeljno idejo portala OpenProf
 • bo portalu ob registraciji posredoval resnične in veljavne podatke,
 • bo deloval v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, ki velja za državo, v kateri deluje domena/poddomena OpenProf
 • portala OpenProf ne bo uporabljal za:
  • oglaševanje, ponujanje ali prodajo kakršnihkoli izdelkov ali storitev, ki niso v skladu s temeljno idejo in namenom OpenProf
  • ustvarjanje lažne identitete z namenom, da bi zavajal ali prikril svojo pravo identiteto
  • aktivnosti, ki bi škodovale ugledu in/ali delovanju in/ali uporabi portala OpenProf ter upravljavcu portala
 • se bo dosledno seznanil s smernicami in pravili uporabe, ki so dodatno priložena na posameznih podstraneh ter jih v celoti upošteval. Pri tem uporabnik razume in sprejema, da se lahko smernice spremenijo tudi brez opozorila.

Registrirani uporabnik se strinja, da mu na njegov elektronski naslov lahko pošiljamo elektronska sporočila z novostmi na portalu, informacijami v zvezi s ponudbo in povpraševanjem, opozorili in storitvami, ki so vezana na njegov uporabniški predal, administrativnimi sporočili in drugimi informacijami povezanih s portalom OpenProf.


Omejitev odgovornosti portala OpenProf

Uporabniki portala OpenProf razumejo in sprejemajo, da:
 • uporabljajo portal na lastno odgovornost
 • da portalu OpenProf dovoli zbiranje podatkov, nastalih ob uporabi portala OpenProf
 • upravljavec portala ne odgovarja za škodo, ki jo ali bi jo lahko povzročilo nepravilno delovanje ali izpad delovanja portala OpenProf; prav tako ni mogoče na nikakršen način uveljavljati morebitne škode, povezane z izgubo podatkov ali posredne škode, ki bi lahko nastala z uporabo storitev portala OpenProf
 • razen v primerih, kot jih določa zakon, upravljavec portala ne sprejema nikakršne odgovornosti za pravilno delovanje portala OpenProf.


Dostopnost portala OpenProf

Praviloma upravljavec portala omogoča dostop za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih, izvajalec o tem ni dolžan obvestiti uporabnike portala.

Zaradi varnostnih razlogov je čas vpisa podatkov v spletne obrazce omejen na 24 minut, po tem času se seja avtomatsko zaključi. Prosimo vas, da podatke shranjujete pogosteje, da ne bi prišlo do izgube podatkov.


Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec portala OpenProf izjavlja, da deluje v skladu z evropsko direktivo za zaščito osebnih podatkov (GDPR). Podatki, pridobljeni na portalu OpenProf, bodo uporabljeni zgolj in samo za zagotavljanje storitev portala in ne bodo v nobenem primeru posredovani tretji osebi, razen če ni drugače določeno po zakonu.


Zaprtje uporabniškega računa na portalu OpenProf

Vsak uporabnik lahko odstopi od pogojev uporabe tako, da preneha z uporabo portala OpenProf.

Vsak registrirani uporabnik lahko odstopi od pogojev uporabe tako, da izbriše (zapre) svoj uporabniški predal na portalu OpenProf in preneha z uporabo portala OpenProf.

V primeru kakršnekoli zlorabe, protizakonite uporabe, kršenja pogojev uporabe ali kakršnekoli druge aktivnosti, ki bi bila v nasprotju s pravili uporabe, duhom portala OpenProf ali v nasprotju z njegovo temeljno idejo, si upravljavec portala pridržuje pravico, da uporabniški predal bodisi zablokira bodisi izbriše.

Ob zaprtju uporabniškega predala uporabnik ni upravičen do nikakršnega povračila v kakršnemkoli smislu. Uporabnik se zaveže in zaveda, da bo ob zaprtju uporabniškega predala:
 • izgubil vse podatke, ki jih je vnesel v portal OpenProf
 • neupravičen do povračila vnaprej plačanih plačljivih storitev
 • neupravičen do kakršnihkoli povračil stroškov, posrednih ali neposrednih, ki jih je utrpel zaradi zaprtja uporabniškega predala.


Reševanje sporov

Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija, Evropa. Spor se rešuje na podlagi slovenske zakonodaje.