Pogoji uporabe


Dobrodošli na OpenProf

Pogoji v nadaljevanju nadgrajujejo splošne pogoje uporabe spletnega mesta OpenProf, ki so objavljeni tukaj. Splošni pogoji kot tudi pogoji v nadaljevanju veljajo za vse, ki ste si - oziroma si nameravate - na OpenProf ustvariti zasebni profil bodisi kot starš bodisi kot učenec. V primeru vprašanj, lahko z nami stopite v stik tukaj.


Definicije

Definicije v nadaljevanju dopolnjujejo definicije iz splošnih pogojev.

Učne vsebine so vse avtorske vsebine na OpenProf, ki posedujejo učno vrednost, kar vključuje: teoretične razlage, vaje, rešitve vaj in podrobne poteke reševanj.

Plačljive učne vsebine so tiste učne vsebine, ki so dostopne šele proti plačilu.


Obveznosti uporabnikov

Poleg obveznosti, zapisanih v splošnih pogojih, se uporabnik dodatno obvezuje, da:
  • bo portalu ob registraciji posredoval resnične in veljavne podatke,
  • da kot registrirani uporabnik svojega zasebnega profila ne bo delil z drugimi uporabniki,
  • portala OpenProf ne bo uporabljal za ustvarjanje lažne identitete z namenom, da bi zavajal ali prikril svojo pravo identiteto.


Reprodukcija in omejitev dostopa do plačljivih učnih vsebin

Tiskanje plačljivih učnih vsebin, njihovo shranjevanje in vse druge vrste reproduciranja plačljivih učnih vsebin po delih ali v celoti ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja upravljavca portala.

V primeru objektivnega suma kršitve člena o reprodukciji, si upravljavec portala pridržuje pravico do začasne blokade dostopa do plačljivih učnih vsebin.

V primeru kršitve člena o reprodukciji, si upravljavec portala pridržuje pravico do stalne blokade dostopa do plačljivih učnih vsebin. V tem primeru je uporabnik neupravičen do povračila vnaprej plačanega dostopa do učnih gradiv.


Omejitev dostopa in zaprtje uporabniškega računa na portalu OpenProf

Vsak registrirani uporabnik lahko odstopi od pogojev uporabe tako, da izbriše (zapre) svoj uporabniški predal na portalu OpenProf in preneha z uporabo portala OpenProf.

V primeru kakršnekoli zlorabe, protizakonite uporabe, kršenja pogojev uporabe ali kakršnekoli druge aktivnosti, ki bi bila v nasprotju s pravili uporabe, duhom portala OpenProf ali v nasprotju z njegovo temeljno idejo, si upravljavec portala pridržuje pravico, da uporabniški predal bodisi zablokira bodisi izbriše.

Ob zaprtju uporabniškega predala uporabnik ni upravičen do nikakršnega povračila v kakršnemkoli smislu. Uporabnik se zaveže in zaveda, da bo ob zaprtju uporabniškega predala:
  • izgubil vse podatke, ki jih je vnesel v portal OpenProf,
  • neupravičen do povračila vnaprej plačanih plačljivih storitev,
  • neupravičen do kakršnihkoli povračil stroškov, posrednih ali neposrednih, ki jih je utrpel zaradi zaprtja uporabniškega predala.