Pogoji uporabe


Dobrodošli na OpenProf!

V nadaljevanju sledijo pogoji uporabe spletnega mesta OpenProf. V primeru vprašanj, lahko z nami stopite v stik tukaj.


Definicije

Portal, portal OpenProf: spletno mesto, ki se nahaja na domeni www.openprof.com in vseh ostalih poddomenah openprof.com.

Upravljavec portala je OPROF d.o.o., Gasparijeva 2, 1000 Ljubljana. Upravljavec portala je tudi lastnik domene OpenProf.

Oglaševalske točke so interna valuta portala s pomočjo katere lahko oglaševalci izobraževanj izpostavijo svoje oglase na portalu OpenProf.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na kakršenkoli način uporablja portal OpenProf.

Zasebni profil so podstrani portala, ki so dostopne uporabniku samo po registraciji oziroma prijavi z uporabniškim imenom in geslom.

Registrirani izobraževalec je vsak uporabnik, ki se je uspešno registriral na zasebnih straneh, namenjenih ponudnikom znanja.

Temeljna ideja portala OpenProf je spletno mesto, ki poleg učnih vsebin ponuja tudi stično točko med ponudniki in iskalci znanja.


Splošne določbe

Uporabniki spletnega mesta OpenProf in vseh njegovih poddomen se obvezujejo, da bodo spoštovali pravila uporabe, kot so določena v nadaljevanju.

Pravila uporabe veljajo za vse uporabnike OpenProf, upravljavec portala pa jih lahko spremeni ali dopolni brez opozorila. Novi pogoji poslovanja veljajo takoj, ko so objavljeni na portalu OpenProf in zamenjajo stare.

Vsebina portala OpenProf je avtorsko zaščitena. Besedil, grafik, slik, logotipov, gumbov, programske opreme, dokumentov, datotek, učnih gradiv in drugih elementov portala ni dovoljeno uporabljati drugače, kot je to predvidel upravljavec portala.

V določenih primerih deli vsebine portala niso last upravljavca portala (kot npr. logotip registriranega oglaševalca, vsebina oglasov in osebnih predstavitev registriranega oglaševalca in podobno). V teh primerih upravljavec portala ne odgovarja za vsebino, objavljeno na straneh portala OpenProf.

V določenih primerih (kot je to primer pogodbe o sodelovanju pri izdelavi učnih vsebin) so lahko avtorske pravice določenih vsebin, objavljenih na portalu OpenProf, opredeljene drugače. V teh primerih je avtorstvo opredeljeno tako, kot to določa pogodba, ki področje ureja na drugačen način.


Obveznosti uporabnikov

Uporabnik se obvezuje, da:
 • bo portal OpenProf uporabljal v duhu in v skladu s temeljno idejo portala OpenProf
 • bo portalu ob registraciji posredoval resnične in veljavne podatke,
 • bo deloval v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, ki velja za državo, v kateri deluje domena/poddomena OpenProf
 • portala OpenProf ne bo uporabljal za:
  • oglaševanje, ponujanje ali prodajo kakršnihkoli izdelkov ali storitev, ki niso v skladu s temeljno idejo in namenom spletne strani www.openprof.com
  • ustvarjanje lažne identitete z namenom, da bi zavajal ali prikril svojo pravo identiteto
  • aktivnosti, ki bi škodovale ugledu in/ali delovanju in/ali uporabi portala OpenProf ter upravljavcu portala
 • se bo dosledno seznanil s smernicami in pravili uporabe, ki so dodatno priložena na posameznih podstraneh ter jih v celoti upošteval. Pri tem uporabnik razume in sprejema, da se lahko smernice spremenijo tudi brez opozorila.

Registrirani izobraževalec se strinja, da mu na njegov elektronski naslov lahko pošiljamo elektronska sporočila z novostmi na portalu, informacijami v zvezi s ponudbo in povpraševanjem, opozorili in storitvami, ki so vezana na njegov uporabniški predal, administrativnimi sporočili in drugimi informacijami povezanih s portalom OpenProf.

Prav tako se uporabnik, v primeru da aktivira SMS obveščanje, strinja, da mu lahko na njegov mobilni telefon pošiljamo SMS sporočila, ki so povezana s povpraševanjem po njegovih storitvah oziroma so vezane na storitve, ki jih uporablja v okviru portala OpenProf.


Omejitev odgovornosti portala OpenProf

Uporabniki portala OpenProf razumejo in sprejemajo, da:
 • uporabljajo portal na lastno odgovornost
 • upravljavec portala ne zagotavlja uspešnosti oglaševalskih akcij prek portala OpenProf
 • upravljavec portala ne odgovarja za točnost podatkov, objavljenih na portalu OpenProf
 • upravljavec portala ne posega v odnos med ponudnikom in porabnikom storitev; cena storitev je izključno stvar dogovora med osebo, ki storitev ponuja, in osebo, ki po storitvi povprašuje
 • upravljavec portala ne odgovarja za posledice dogovorov, nastalih s pomočjo informacij objavljenih na portalu OpenProf
 • upravljavec portala ne odgovarja za škodo, ki jo ali bi jo lahko povzročilo nepravilno delovanje ali izpad delovanja portala OpenProf; prav tako ni mogoče na nikakršen način uveljavljati morebitne škode, povezane z izpadom prihodka, zmanjšanjem dobička, izgubo dobroimetja in/ali podatkov ali posredne škode, ki bi lahko nastala z uporabo storitev portala OpenProf
 • portal OpenProf ponuja registriranim izobraževalecem tudi možnost različnih točkovanj. Registrirani izobraževalec lahko točke pridobi na različne načine, v nobenem primeru pa ne more zanje zahtevati denarne protivrednosti, razen, če bi bilo to izrecno predhodno drugače dogovorjeno
 • razen v primerih, kot jih določa zakon, upravljavec portala ne sprejema nikakršne odgovornosti za pravilno delovanje portala OpenProf.


Dostopnost portala OpenProf

Praviloma upravljavec portala omogoča dostop za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih, bo izvajalec o predvidenih motanjah ustrezno obvestil uporabnike portala.

Zaradi varnostnih razlogov je čas vpisa podatkov v spletne obrazce omejen na 24 minut, po tem času se seja avtomatsko zaključi. Prosimo vas, da podatke shranjujete pogosteje, da ne bi prišlo do izgube podatkov.


Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec portala OpenProf izjavlja, da deluje v skladu z evropsko direktivo za zaščito osebnih podatkov (GDPR). Podatki, pridobljeni na portalu OpenProf, bodo uporabljeni zgolj in samo za zagotavljanje storitev portala in ne bodo v nobenem primeru posredovani tretji osebi, razen če ni drugače določeno po zakonu.


Zaprtje uporabniškega računa na portalu OpenProf

Vsak uporabnik lahko odstopi od pogojev uporabe tako, da preneha z uporabo portala OpenProf.

Vsak registrirani izobraževalec lahko odstopi od pogojev uporabe tako, da izbriše (zapre) svoj uporabniški predal na portalu OpenProf in preneha z uporabo portala OpenProf.

V primeru kakršnekoli zlorabe, protizakonite uporabe, kršenja pogojev uporabe ali kakršnekoli druge aktivnosti, ki bi bila v nasprotju s pravili uporabe, duhom portala OpenProf ali v nasprotju z njegovo temeljno idejo, si upravljavec portala pridržuje pravico, da uporabniški predal bodisi zablokira bodisi izbriše.

Ob zaprtju uporabniškega predala uporabnik ni upravičen do nikakršnega povračila v kakršnemkoli smislu. Uporabnik se zaveže in zaveda, da bo ob zaprtju uporabniškega predala:
 • v primeru, da je bila sklenjena, prekinil pogodbo o sodelovanju pri izdelavi učnih gradiv
 • izgubil vse podatke, ki jih je vnesel v portal OpenProf
 • izgubil vse točke, ki jih je pridobil na portalu OpenProf
 • neupravičen do kakršnegakoli povračila za točke, ki jih je posedoval kot član portala OpenProf
 • neupravičen do povračila vnaprej plačanih plačljivih storitev
 • neupravičen do kakršnihkoli povračil stroškov, posrednih ali neposrednih, ki jih je utrpel zaradi zaprtja uporabniškega predala.


Reševanje sporov

Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija, Evropa. Spor se rešuje na podlagi slovenske zakonodaje.