Splošni pogoji uporabe


Dobrodošli na OpenProf

V nadaljevanju sledijo splošni pogoji uporabe spletnega mesta OpenProf. V primeru, da imate na OpenProf ustvarjen profil kot učenec ali starš, poleg splošnih pogojev, veljajo za vas še pogoji za registrirane starše in / ali učence. V primeru, da imate na OpenProf ustvarjen profil kot (zasebni) učitelj ali profesor, poleg splošnih pogojev, veljajo za vas še pogoji za registrirane učitelje. V primeru vprašanj, lahko z nami stopite v stik tukaj.


Definicije

Portal, portal OpenProf: spletno mesto, ki se nahaja na domeni www.openprof.com in vseh ostalih poddomenah openprof.com.

Upravljavec portala je OPROF d.o.o., Ulica bratov Učakar 60, 1000 Ljubljana.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na kakršenkoli način uporablja portal OpenProf.

Zasebni profil so podstrani portala, ki so dostopne uporabniku samo po registraciji oziroma prijavi z uporabniškim imenom in geslom.

Registrirani uporabnik je vsak uporabnik, ki se je registriral ter s tem ustvaril lasten zasebni profil.

Temeljna ideja portala OpenProf je spletno mesto, ki poleg učnih vsebin ponuja tudi stično točko med ponudniki in iskalci znanja.


Splošne določbe

Uporabniki spletnega mesta OpenProf in vseh njegovih poddomen se obvezujejo, da bodo spoštovali pravila uporabe, kot so določena v nadaljevanju.

Pravila uporabe veljajo za vse uporabnike OpenProf, upravljavec portala pa jih lahko spremeni ali dopolni brez opozorila. Novi pogoji poslovanja veljajo takoj, ko so objavljeni na portalu OpenProf in zamenjajo stare.

Vsebina portala OpenProf je avtorsko zaščitena. Besedil, grafik, slik, logotipov, gumbov, programske opreme, dokumentov, datotek, učnih gradiv in drugih elementov portala ni dovoljeno uporabljati drugače, kot je to predvidel upravljavec portala.

V določenih primerih deli vsebine portala niso last upravljavca portala (kot npr. logotip registriranega oglaševalca, vsebina oglasov in osebnih predstavitev registriranega oglaševalca in podobno). V teh primerih upravljavec portala ne odgovarja za vsebino, objavljeno na straneh portala OpenProf.


Obveznosti uporabnikov

Uporabnik se obvezuje, da:
 • bo portal OpenProf uporabljal v duhu in v skladu s temeljno idejo portala OpenProf,
 • bo deloval v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, ki velja za državo, v kateri deluje domena/poddomena OpenProf,
 • portala OpenProf ne bo uporabljal za:
  • oglaševanje, ponujanje ali prodajo kakršnihkoli izdelkov ali storitev, ki niso v skladu s temeljno idejo in namenom portala OpenProf,
  • aktivnosti, ki bi škodovale ugledu in/ali delovanju in/ali uporabi portala OpenProf ter upravljavcu portala,
 • se bo dosledno seznanil s smernicami in pravili uporabe, ki so dodatno priložena na posameznih podstraneh ter jih v celoti upošteval. Pri tem uporabnik razume in sprejema, da se lahko smernice spremenijo tudi brez opozorila.


Omejitev odgovornosti portala OpenProf

Uporabniki portala OpenProf razumejo in sprejemajo, da:
 • uporabljajo portal na lastno odgovornost,
 • upravljavec portala ne odgovarja za točnost podatkov, objavljenih na portalu OpenProf,
 • upravljavec portala ne posega v odnos med ponudnikom in porabnikom storitev; cena storitev je izključno stvar dogovora med osebo, ki storitev ponuja, in osebo, ki po storitvi povprašuje,
 • upravljavec portala ne odgovarja za posledice dogovorov, nastalih s pomočjo informacij objavljenih na portalu OpenProf,
 • upravljavec portala ne odgovarja za škodo, ki jo ali bi jo lahko povzročilo nepravilno delovanje ali izpad delovanja portala OpenProf; prav tako ni mogoče na nikakršen način uveljavljati morebitne škode, povezane z izpadom prihodka, zmanjšanjem dobička, izgubo dobroimetja in/ali podatkov ali posredne škode, ki bi lahko nastala z uporabo storitev portala OpenProf,
 • razen v primerih, kot jih določa zakon, upravljavec portala ne sprejema nikakršne odgovornosti za pravilno delovanje portala OpenProf.


Dostopnost portala OpenProf

Praviloma upravljavec portala omogoča dostop za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih, bo izvajalec o predvidenih motanjah ustrezno obvestil uporabnike portala.

Zaradi varnostnih razlogov je čas vpisa podatkov v spletne obrazce omejen na 15 minut, po tem času se seja avtomatsko zaključi. Prosimo vas, da podatke shranjujete pogosteje, da ne bi prišlo do izgube podatkov.


Zbiranje in varovanje osebnih podatkov

Registrirani uporabniki dovoljujejo portalu OpenProf zbiranje podatkov, nastalih ob uporabi portala OpenProf.

Upravljavec portala OpenProf izjavlja, da deluje v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Podatki, pridobljeni na portalu OpenProf, bodo uporabljeni zgolj in samo za zagotavljanje storitev portala in ne bodo v nobenem primeru posredovani tretji osebi, razen če ni drugače določeno po zakonu.


Odstop od pogojev uporabe

Vsak uporabnik lahko odstopi od pogojev uporabe tako, da preneha z uporabo portala OpenProf.


Reševanje sporov

Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija. Spor se rešuje na podlagi slovenske zakonodaje.