IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 

OpenProf odpira bazo vsebin
 
pogosta vprašanja in odgovori


Imate vprašanje za nas?
 
Prosimo, najprej preberite vsa vprašanja na tem seznamu. Če vašega vprašanja ni med njimi, nam pišite na podpora@openprof.com in z veseljem vam bomo odgovorili. Vaše vprašanje, skupaj z odgovorom, pa bomo dodali na ta seznam.


Kaj je OpenProf?
 
OpenProf je s svojimi skoraj 20.000 gradivi, 100.000 mesečnimi obiski in bazo 75.000 registriranih uporabnikov, najbolj priljubljen izobraževalni portal v državi.

Ponujamo največjo zbirko prostodostopnih in visokokvalitetnih učnih vsebin v slovenskem jeziku na spletu. Prosto dostopne vsebine obsegajo vsa teoretična gradiva, vaje in rešitve vaj. Teorije in vaje je mogoče tudi izvoziti v PDF in vsebino prosto natisniti, kar pomeni, da lahko z OpenProf povsem in brezplačno nadomestite plačljive učbenike.

Ob prosto dostopnih, OpenProf ponuja tudi plačljive vsebine. Vse vaje so opremljene s podrobnimi poteki reševanj in delujejo kot nadomestek osebnega učitelja. Uporaba plačljivih vsebin je povsem izbirna in v ničemer ne omejuje uporabo OpenProf-ovih prosto dostopnih vsebin.


Zakaj je OpenProf pomemben?
 
OpenProf za vsako izmed skoraj 20.000 vaj, ponuja podroben potek reševanja. Potek reševanja pomeni, da je učenec voden, korak po korak, do končne rešitve.

Večletna izkušnja je pokazala, da so, v nasprotju z nekaterimi drugimi domnevami, poteki reševanj izjemno učinkovito učno orodje, saj učenci napredujejo hitreje in bolje, postanejo bolj samostojni in neodvisni ter pridobijo bolj poglobljeno znanje - kar se odrazi tudi na ocenah.

OpenProf je pomemben in edinstven zato, ker je edini sistem v državi, ki lahko ponudi táko vodeno vadbo v povsem digitalni obliki in na daljavo. Poleg tega učiteljem omogoča vpogled v učno aktivnost svojih učencev, kar se je izkazalo kot izredno priročno pri razumevanju morebitnih učnih zastojev pri posameznih učencih.


Kaj pomeni, da OpenProf odpira bazo vsebin?
 
OpenProf prostodostopne vsebine, ki štejejo skoraj 20.000 gradiv, obsegajo teorije, vaje in rešitve vaj. Ta gradiva so vedno bila, so in tudi bodo ostala, kot že njihovo ime pove, prosto dostopna.

Vsebine, ki so v običajnih časih na OpenProf plačljive, so podrobni postopki reševanja posameznih vaj. Zato odpiranje celotne OpenProf baze učnih vsebin pomeni, da omogočamo prost dostop do vseh, tudi do doslej plačljivih podrobnih postopkov reševanja vaj.


Do kdaj bo baza odprta?
 
Celotna OpenProf baza učnih vsebin, vključno s podrobnimi postopki reševanja vaj, bo odprta do 1. julija 2020.

V skladu z začetno ocena trajanja karantene smo bazo učnih vsebin najprej odprli do 15. aprila. Ob podaljšanju izrednih razmer pa smo tudi na OpenProf podaljšali prost dostop do celotne baze učnih vsebin do 1. julija 2020.

Vsem razredom učencev, ki smo jim omogočili prost dostop do celotne baze učnih vsebin do 15. aprila, bomo dostop avtomatično podaljšali do 1. julija 2020. O tem bodo vsi pravočasno obveščeni.


Kdo je upravičen do dostopa?
 
Do prostega dostopa so upravičeni vsi osnovnošolci osmih in devetih razredov in srednješolci ter učitelji, ki so svojim učencem omogočili dostop. A pozor. Dostop je mogoč izključno na ravni razreda, in sicer v dogovoru z učitelji oziroma šolami. Individualno prostih dostopov ne omogočamo.


Kako lahko pridobim prost dostop?
 
Svojemu učitelju oziroma učitelju svojih otrok predlagate, naj stopi v stik z nami na naslovu podpora@openprof.com. Učitelju morate ob tem dovoliti, da nam posreduje nekaj najosnovnejših podatkov svojih učencev, in sicer ime, priimek in e-naslove. Svetujemo tudi, da učenci oziroma starši, za hitrejše organiziranje celotnega razreda, o možnosti prostega dostopa do naših vsebin obvestite svoje sošolce oziroma starše svojih sošolcev.


Podatkov svojih učencev ne smem poslati zaradi varovanja osebnih podatkov
 
Pri posredovanju najnujnejših osebnih podatkov na naš naslov je treba seveda upoštevati zakonske omejitve o varovanju osebnih podatkov (GDPR). Učenci oziroma njihovi starši morajo šoli oziroma učitelju dovoliti, da potrebne podatke posreduje na portal. Pri tem je pomembno, da se v program vključi celoten razred.

V primeru, da bi se kateri od učencev želel naknadno izključiti iz programa prostega dostopa - torej že po uvozu njegovih podatkov v našo bazo - se lahko preprosto vpiše v svoj uporabniški predal, vstopi v svoj profil ter klikne na modri gumb "Izbriši me iz baze" in sledi navodilom. S tem se bo popolnoma in nepovratno izbrisal iz baze OpenProf.

OpenProf je izredno popularen izobraževalni portal. Mesečno ga obišče približno 100.000 obiskovalcev, zato bodo učitelji svojim učencem močno pomagali, če jim bodo omogočili dostop do vseh vsebin na portalu, vključno s poteki reševanja vaj.


Zakaj v podjetju omogočate brezplačno dostopanje do vsebin? Kaj imate vi od tega?
 
Ob pandemiji koronavirusa je prišlo do eksplozije povpraševanja po spletnih izobraževalnih portalih. Karkoli v tem trenutku na OpenProf naredimo, se nam bo to obrestovalo.

Imamo dve možnosti: izpeljati plačano oglaševalsko kampanjo ob zaprtem dostopu izbranih vsebin ali pa portal odpreti. S plačanim oglaševanjem bi sicer dobro zaslužili, a bi imeli omejen doseg. Z odprtjem dostopa do vseh vsebin pa se sicer odpovedujemo zaslužku, a pridobimo na vidnosti.

Poleg tega pa smo se za odpiranje portala v trenutku pandemije in karantene odločili tudi zato, ker verjamemo v družbo znanja in želimo prav to znanje po svojim močeh posredovati čim večjemu številu mladih.


Zakaj potrebujete podatke o učencih?
 
Preden lahko uporabnik dostopa do vsebin, mora dobiti na OpenProf svoj profil. Če profila nima, mu ga moramo ustvariti, za to pa potrebujemo njegovo ime, priimek in e-naslov. Število podatkov za profil smo na OpenProf zavestno zmanjšali na najmanjšo možno količino, ki še omogoča smiselno uporabo sistema.

Seveda je lahko za koga posredovanje imena, priimka in e-naslova prevelik poseg v zasebnost. To spoštujemo, vendar v tem primeru ni mogoča vključitev v sistem in s tem tudi ne dostop do vseh, tudi sicer zaklenjenih vsebin.


Zakaj ne omogočate individualnih dostopov?
 
Z razumnimi in dostopnimi cenami posameznikom vedno omogočamo dostop do plačljivih OpenProf storitev. Nadgrajevanje sistema OpenProf je zahtevno in naročnine nam to omogočajo.

Ko so se 15. marca 2020 zaprle šole, je prišlo do izredno hitrega prehoda na učenje na daljavo. Ker na ta prehod na marsikateri šoli niso bili pripravljeni, smo naš sistem ponudili kot alternativo in dopolnitev izvajanju pouka na daljavo. Za učitelje in njihove razrede torej.


Kaj se bo zgodilo, ko mine brezplačno obdobje?
 
Razen tega, da bo učencem prenehal veljati dostop do plačljivih vsebin, nič. Učenci bodo ohranili svoje profile in s tem dostop do največje prosto dostopne in visokokakovostne baze učnih gradiv v slovenskem jeziku na spletu.

Vsak uporabnik se lahko kadarkoli izbriše iz baze portala. Vpiše se v svoj uporabniški predal, vstopi v svoj profil ter klikne na modri gumb "Izbriši me iz baze" in sledi navodilom.

OpenProf, v skladu z GDPR, ne sme in ne bo uporabnikom pošiljal reklamnih sporočil - razen, seveda, če uporabniki v to ne bodo privolili. Lahko pa bo OpenProf pošiljal obvestila, ki so skladna z interesi uporabnikov, kot je na primer obvestilo, o možnosti prostega dostopa do vseh OpenProf vsebin do 1. julija 2020.


Dostop sem že kupil tudi za obdobje, ko odpirate portal za vse uporabnike. Ali sem upravičen do kompenzacije?
 
Do kompenzacije je upravičen vsak OpenProf naročnik, ki je pridobil brezplačen dostop do OpenProf vsebin za isto obdobje, kot je veljala njegova (kupljena) naročnina. V tem primeru je uporabnik upravičen do kompenzacije v obliki naročnine in sicer za obdobje, ki je enako obdobju, v katerem je učenec hkrati imel dostop do plačljivih OpenProf vsebin tako kot kupec kot tudi učenec razreda z brezplačnim dostopom.

Uporabnik lahko kompenzacijo zahteva kadarkoli do konca letošnjega koledarskega leta, to je, do 31. decembra 2020.