Seznam teorij


Atomsko jedro

Bernoullijeva enačba

Deformacija trdnin

Delo

Delo sile za osnovno šolo

Delo, opravljeno z orodji

Dopplerjev pojav

Drugi Newtonov zakon za osnovno šolo

Einsteinova energijska enačba

Električna moč

Električna poljska jakost

Električna potencialna energija. Potencial in napetost

Električni naboj

Električni naboj za osnovno šolo

Električni nihajni krog

Električni tok

Električni upor

Elektronska stanja atomov

Enakomerno gibanje

Enakomerno kroženje

Enakomerno pospešeno gibanje

Enakomerno pospešeno gibanje za osnovno šolo

Enakomerno pospešeno kroženje

Energija zvoka

Entropija

Fazne spremembe

Fizikalne količine in enote

Fizikalne količine in enote za osnovno šolo

Fotoni in fotoefekt

Gibalna količina

Gibanje

Gibanje delcev v električnem polju

Gostota magnetnega polja

Gostota snovi

Gravitacija

Harmonično nihanje

Interakcija med atomi in fotoni

Izmenična napetost

Jakost magnetnega polja

Jedrske reakcije

Kinetična energija

Kondenzator

Kroženje za osnovno šolo

Longitudinalno valovanje zvoka

Magnetna indukcija

Magnetna sila na električne delce

Magnetna sila na tokovni vodnik

Masa atomov in molekul

Matematično nihalo

Merjenje sil z vzmetno tehtnico za osnovno šolo

Merske napake

Moč

Navor

Navor magnetne sile

Nihala

Nihalo na vijačno vzmet

Odboj in lom svetlobe

Optična preslikava - leče

Optična preslikava - zrcala

Optične naprave

Plinska enačba

Potencialna energija

Potencialna energija za osnovno šolo

Potujoče longitudinalno valovanje

Potujoče transverzalno valovanje

Površinska napetost

Prehajanje toplote

Pretvarjanje enot

Pretvarjanje enot za osnovno šolo

Prosti pad in navpični met

Prosti pad za osnovno šolo

Prožnostna energija

Prvi Newtonov zakon za osnovno šolo

Prvi zakon termodinamike

Radioaktivnost

Razstavljanje sil za osnovno šolo

Sestavni deli atoma

Seštevanje sil za osnovno šolo

Sila curka

Sila in pospešek

Sila kot vektor

Sila trenja in lepenja

Sila za osnovno šolo

Sile na klancu

Sile pri kroženju

Sile v električnem polju. Coulombov zakon

Snov v magnetnem polju

Stoječe transverzalno valovanje

Stoječe zvočno valovanje

Svetloba

Temperaturno raztezanje

Tlak v tekočini

Toplota in temperatura

Toplota za osnovno šolo

Toplotni stroji

Toplotno ravnovesje

Transformator

Uklon in interferenca zvoka

Uklonska mrežica

Valovanje na gladini kapljevine

Viskoznost

Vodoravni met

Vrtilna količina

Vzajemno delovanje sil

Vzgon

Zvok in širjenje zvoka