Zasebnost


Osebnim podatkom, ki jih zbiramo na OpenProf, skladno z zakonom posvečemo vso potrebno pozornost, vključno z omejitvijo zbiranja na tiste nujno potrebne podatke, ki so potrebni za delovanje sistema kot tudi z vzdrževanjem visokih standardov hrambe. S to izjavo o zasebnosti želimo zagotoviti informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki so v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi Splošna uredba).

Informacija o upravljavcu

Upravljavec portala OpenProf je podjetje Oprof d.o.o., Ulica bratov Učakar 60, 1000 Ljubljana. Z upravljavcem lahko stopite v stik tukaj.

Nameni in obdelave podatkov

Upravljavec portala podatke uporablja za sklepanje pogodb in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz pogodbenih razmerij z uporabniki. Namen obdelave osebnih podatkov je razviden iz pogodb oziroma pravil uporabe portala, ki urejajo posamezna pogodbena razmerja. Upravljavec portala bo pri obdelavi osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodbe obdeloval le tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe ter izpolnitev pogodbenih obveznosti.

V primeru sprememb ali uvajanja novih storitev bo upravljavec portala glede na potrebe ustrezno posodobil to politiko ali spremenil obstoječe pogodbe ali pogoje oziroma sklenil ali sprejel nove pogoje.

Soglasja in preklic

V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo upravljavec portala obdeloval osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče v svojem OpenProf profilu oziroma tako, da nas kontaktira.

V primeru preklica soglasja upravljavec portala preneha z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bilo podano soglasje.

Obdelava podatkov na podlagi zakonitega interesa

Upravljavec portala obdeluje osebne podatke uporabnikov tudi za zakonite poslovne interese družbe ali tretjih oseb, za namene, opredeljene v tej politiki ali v pogodbi oziroma pogojih ali drugih dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje.

Pri tem zakoniti interes upravljavca portala ne prevlada samodejno nad interesi in temeljnimi pravicami uporabnikov. Upravljavec portala ne obdeluje podatkov v primerih, kjer interesi uporabnika, zlasti kadar je le-ta otrok, prevladajo nad interesi upravljavca portala, če za obdelavo nima soglasja uporabnika ali mu tega ne nalagajo predpisi oziroma ni to dovoljeno na podlagi zakona.

Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa upravljavec OpenProf obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena, skladno s podanim soglasjem, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

Pravna podlaga za neposredno trženje je lahko v skladu s Splošno uredbo tudi zakoniti interes. Upravljavec OpenProf na podlagi zakonitega interesa za namene neposrednega trženja obdeluje podatke za segmentacijo in profiliranje uporabnikov. Upravljavec portala pri tem obdeluje podatke o uporabniku ter njegovemu načinu uporabe spletnega mesta OpenProf.

Ugovor obdelavi podatkov

Uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za zgoraj navedene namene. Upravljavec portala bo v tem primeru, kolikor je to mogoče, pri tem pa razlogi in interesi OpenProf ne prevladajo nad interesi in pravicami uporabnika, prenehal z obdelavo podatkov v te namene. Ugovor lahko uporabnik poda tukaj.

Vrste podatkov

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec OpenProf, so: ime, priimek, enaslov ter ostali podatki, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu OpenProf.

Roki hrambe osebnih podatkov

Upravljavec OpenProf osebne podatke hrani in obdeluje za čas veljave pogodbenih razmerij, do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti, poravnave ali zastaranja vseh terjatev ali za čas, za katerega je uporabnik podal soglasje (velja v primeru, če je rok hrambe daljši od prej navedenih).

Za vsa poslovna razmerja velja, da mora upravljavec OpenProf v skladu z davčnimi in finančnimi predpisi, ter zakonodajo in standardi, ki urejajo računovodenje, vodenje poslovnih knjig in hrambo dokumentacije, hraniti račune in podporno dokumentacijo ter podatke še deset let od zaključka leta, na katerega se poslovni dogodek nanaša. Tako upravljavec OpenProf račune in z njimi povezane obračunske podatke ter podatke o uporabnikih hrani še največ deset let od preteka leta, na katerega se nanaša račun.

V primeru, da upravljavec OpenProf osebne podatke anonimizira tako, da jih ni več možno povezati z določeno osebo, jih lahko hrani in obdeluje brez omejitve roka hrambe.

V primeru prejema zahteve za izbris ali omejitev obdelave bo upravljavec OpenProf zahtevo izvršil tako, da bo obdelavo podatkov omejil samo na namene, določene z zakonom.

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:
- izpis ali vpogled v podatke, ki jih o uporabniku obdeluje upravljavec OpenProf
- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec OpenProf, niso pravilni,
- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec OpenProf preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov,


Poleg tega lahko uporabniki:
- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali OpenProf.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da nas kontaktirajo. Pri tem se mora uporabnik v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Pravica do pritožbe

V primeru, da uporabnik meni, da upravljavec OpenProf pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo tukaj.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.Piškotki

O piškotkih

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta. So standardni in sestavni del spletnih brskalnikov, ki tudi nadzorujejo njihovo shranjevanje. Zato lahko shranjevanje piškotkov po želji omejimo ali onemogočimo že s pomočjo nastavitev v brskalniku.

Namen piškotkov je narediti spletno stran prijaznejšo za uporabo. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk. S tem naredimo brskanje po OpenProf prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

Seznam piškotkov, ki jih uporabljamo