Delno prost dostop do OpenProf vsebin za šole
 
pogosta vprašanja in odgovori


Imate vprašanje za nas?
 
Prosimo, najprej preberite vsa vprašanja na tem seznamu. Če vašega vprašanja ni med njimi, nam pišite in z veseljem vam bomo odgovorili. Vaše vprašanje, skupaj z odgovorom, pa bomo dodali na ta seznam.


Kaj je OpenProf?
 
OpenProf je s svojimi 20.000+ gradivi, 100.000+ mesečnimi obiski in bazo 100.000+ registriranih uporabnikov, najbolj priljubljen izobraževalni portal v državi.

Ponujamo največjo zbirko prostodostopnih in visokokvalitetnih učnih vsebin v slovenskem jeziku na spletu. Prosto dostopne vsebine obsegajo vsa teoretična gradiva, vaje in rešitve vaj. Teorije in vaje je mogoče izvoziti v PDF in jih prosto natisniti, kar pomeni, da lahko z OpenProf povsem in brezplačno nadomestite plačljive učbenike in vadnice.

Ob prosto dostopnih, OpenProf ponuja tudi plačljive vsebine. Vse vaje so opremljene s podrobnimi poteki reševanj in delujejo kot nadomestek osebnega učitelja. Uporaba plačljivih vsebin je povsem izbirna in v ničemer ne omejuje uporabo OpenProf-ovih prosto dostopnih vsebin.


Zakaj je OpenProf pomemben?
 
OpenProf za vsako izmed skoraj 20.000 vaj, ponuja podroben potek reševanja. Potek reševanja pomeni, da je učenec voden, korak po korak, do končne rešitve.

Večletna izkušnja je pokazala, da so, v nasprotju z nekaterimi drugimi domnevami, poteki reševanj izjemno učinkovito učno orodje, saj učenci napredujejo hitreje in bolje, postanejo bolj samostojni in neodvisni ter pridobijo bolj poglobljeno znanje - kar se odrazi tudi na ocenah.

OpenProf je pomemben in edinstven zato, ker je edini sistem v državi, ki lahko ponudi táko vodeno vadbo v povsem digitalni obliki in na daljavo. Poleg tega učiteljem omogoča vpogled v učno aktivnost svojih učencev, kar se je izkazalo kot izredno priročno pri razumevanju morebitnih učnih zastojev pri posameznih učencih.


Kaj pomeni, da OpenProf omogoča delni brezplačen dostop do svojih vsebin?
 
OpenProf ponuja 20.000+ prostodostopnih vsebin v obliki teorij, vaj in rešitev vaj. Ta gradiva so vedno bila, so in tudi bodo ostala, kot že njihovo ime pove, prosto dostopna.

Vsebine, ki so na OpenProf plačljive, so podrobni poteki reševanja posameznih vaj. Delno odprti dostop pomeni, da lahko starši in učenci, izključno prek šole in na ravni razreda, pridobijo prost dostop do vseh potekov reševanj za naslednje učbenike in vadnice:


Za kakšno obdobje velja delni prost dostop?
 
Delni prost dostop velja za celotno tekoče šolsko leto, do 1. julija.


Kdo je upravičen do dostopa?
 
Do delnega prostega dostopa so upravičeni vsi osnovnošolci sedmih razredov in srednješolci prvih letnikov ter učitelji matematike, ki so svojim učencem omogočili dostop. A pozor. Dostop je mogoč izključno na ravni razreda, in sicer v dogovoru z učitelji matematike oziroma šolami. Individualno delnih prostih dostopov ne omogočamo.


Kako lahko pridobim prost dostop?
 
Vaš učitelj matematike oziroma učitelj matematike vaših otrok naj stopi v stik z nami. Učitelju morate ob tem dovoliti, da nam posreduje nekaj najosnovnejših podatkov in sicer ime, priimek in e-naslov. Svetujemo tudi, da učenci oziroma starši, za hitrejše organiziranje celotnega razreda, o možnosti delnega prostega dostopa do naših vsebin obvestite svoje sošolce oziroma starše svojih sošolcev.


Podatkov svojih učencev ne smem poslati zaradi varovanja osebnih podatkov
 
Pri posredovanju najnujnejših osebnih podatkov na naš naslov je treba seveda upoštevati zakonske omejitve o varovanju osebnih podatkov (GDPR). Učenci oziroma njihovi starši morajo šoli oziroma učitelju dovoliti, da potrebne podatke posreduje na portal. Pri tem je pomembno, da se v program vključi celoten razred.

V primeru, da bi se kateri od učencev želel naknadno izključiti iz programa prostega dostopa - torej že po uvozu njegovih podatkov v našo bazo - se lahko popolnoma in nepovratno izbriše iz baze OpenProf. Navodila za izvedbo izbrisa so na voljo med odgovori na pogosta vprašanja.


Zakaj v podjetju omogočate brezplačno dostopanje do vsebin?
 
Na OpenProf si želimo tesnejših odnosov z učitelji in šolami. Menimo, da je delno odpiranje sistema dober korak v tej smeri.


Zakaj potrebujete podatke o učencih?
 
Preden lahko uporabnik dostopa do vsebin, mora dobiti na OpenProf svoj profil. Če profila nima, mu ga moramo ustvariti, za to pa potrebujemo njegovo ime, priimek in e-naslov. Število podatkov za profil smo na OpenProf zavestno zmanjšali na najmanjšo možno količino, ki še omogoča smiselno uporabo sistema.

Seveda je lahko za koga posredovanje imena, priimka in e-naslova prevelik poseg v zasebnost. To spoštujemo, vendar v tem primeru delnega dostopa ne moremo omogočiti.


Kaj se bo zgodilo, ko mine brezplačno obdobje?
 
Razen tega, da bo učencem prenehal veljati dostop do nekaterih plačljivih vsebin, nič. Učenci bodo ohranili svoje profile in s tem dostop do največje prosto dostopne in visokokakovostne baze učnih gradiv v slovenskem jeziku na spletu.

Vsak uporabnik se lahko kadarkoli izbriše iz baze portala. Navodila za izvedbo izbrisa so na voljo med odgovori na pogosta vprašanja.

OpenProf, v skladu z GDPR, ne sme in ne bo uporabnikom pošiljal reklamnih sporočil - razen, seveda, če uporabniki v to ne bodo privolili. Lahko pa bo OpenProf pošiljal obvestila, ki so skladna z interesi uporabnikov.