Splošne informacije o portaluKaj in zakaj je OpenProf.com

Učni problem je vsaka situacija, v kateri učenec (ne glede na starost) ne zna več nadaljevati s samostojnim učenjem in zato potrebuje pomoč. si.OpenProf.com je slovenski izobraževalni portal, ki tako pomoč nudi. Pri tem se reševanja učnega problema loteva na tri načine:

Sklop inštrukcij

Sklop inštrukcij je namenjen tistim učencem, ki potrebujejo individualnega učitelja. V ta namen portal iskalcu ponuja pregleden in preverjen seznam inštruktorjev, za vse predmete. Iskalcem inštruktorjev daje pri tem še dodatno možnost, da delo inštruktorjev ocenjujejo in komentirajo, kar povečuje njihovo medsebojno primerljivost.

Sklop tečajev

Za razliko od sklopa inštrukcij, je sklop tečajev namenjen vsem tistim, ki iščejo učenje v skupini.

Spletni učbenik

Spletni učbenik ponuja učna gradiva s poudarkom na rešenih nalogah in vajah. Namenjena so vsem, ki lahko učno snov usvajajo ali utrjujejo sami - brez učitelja, ki bi jih pri tem usmerjal.

Učitelji: kdo se lahko pridruži OpenProf.com

Portalu se lahko pridruži vsak, ki želi bodisi ponuditi storitve inštrukcij, bodisi objaviti ponudbo tečajev ali se pridružiti ekipi, ki ustvarja spletni učbenik. Učitelj ali izobraževalna ustanova se portalu pridruži tako, da izpolni brezplačni vpisni obrazec (za kar potrebujejo največ 3 minute).

Učitelji: zakaj izbrati OpenProf.com

Slovenski del portala OpenProf.com je po ponudbi in obisku daleč največji izobraževalni portal v Sloveniji. Učiteljem in izobraževalnim ustanovam nudi izjemno enostaven in hiter dostop do lastnega tržišča.

Učitelji: o plačljivosti portala

Oglaševanje v rubriki tečajev je brezplačno.

Oglaševanje v rubriki inštrukcije je plačljivo; izbirate lahko med dvema oblikama plačila:
 
 • mesečni pavšal
 • sprotni nakup kontakta
 
Prikaz oglasov ob plačilu mesečnega pavšala se od oglasov, ki beležijo sprotni nakup razlikujejo po tem, da vsebujejo kontaktne podatke. Oglaševalci, ki so se odločili za sprotni nakup, na svojih oglasih nimajo objavljenih lastnih kontaktnih podatkov, temveč obrazec za prijavo.

Nakup posameznega kontakta stranke stane 10 €, medtem ko je višina mesečnega pavšala odvisna od izbrane rubrike (naravoslovje, družboslovje, jeziki, informatika, umetnost) ter števila zakupljenih mesecev. Najdražji mesečni pavšal se nanaša na oglaševanje v naravoslovju, ki za 6 zakupljenih mesecev znaša 16 € / mesec. Poln cenik si lahko ogledate po registraciji v svojem uporabniškem predalu.

Učitelji: oglaševanje in delo na črno

Za oglaševanje na portalu OpenProf.com je potrebno imeti urejen status v skladu z zakonom. To je mogoče na več načinov:
 
 • odprtje lastne pravne osebe (pravna oseba = s.p., d.o.o., društvo, zavod...)
 • delo v okviru prijateljske pravne osebe (= pravna oseba sorodnika ali prijatelja)
 • vključitev v obstoječo izobraževalno ustanovo - v program mreženja, ki poteka na portalu OpenProf.com
 
Vse možnosti so podrobneje predstavljene na zasebnih straneh portala. Če želite izvedeti več, se morate registrirati.

Etični kodeks učiteljev

Pri poučevanju sta zelo pomembni strokovna in človeška plat inštruktorja. V želji, da bi - tako učenci kot učitelji - razumeli pomembnost obeh plati dobrega inštruktorja, je organizacija "The National Tutoring Association (NTA)", ki združuje 3700 posameznikov in organizacij v ZDA in drugod v svetu, pripravila etični kodeks za inštruktorje.

Priporočila so dovolj splošna, da so sprejemljiva za vse, ki se ukvarjajo s poučevanjem. Če se jih vaš inštruktor ne drži, razmislite o njegovi zamenjavi.

 • Vedno bom zaupal učenčevi sposobnosti, da si pridobi znanje.
 • Učenca, ki ga poučujem, bom pošteno seznanjal o njegovem napredovanju in ga ne bom zavajal z lažnim upanjem in praznimi pohvalami.
 • Moj odnos do učenca bo profesionalen in ne oseben.
 • Spoštoval bom svojega učenca in njegovo kulturno okolje ter njegov osebni sistem vrednot.
 • Učencu morda ne bom znal odgovoriti na vsa njegova vprašanja. V tem primeru bom odgovore poiskal sam ali ga napotil k drugim virom informacij.
 • Natančno bom spremljal potek inštrukcij, da bom lahko sledil učenčevemu napredku.
 • Vedno bom upošteval učenčevo dostojanstvo.
 • Na inštrukcije bom prihajal pravočasno.
 • Učencu bom skušal biti dober zgled.
 • Z informacijami, ki jih bom pridobil o učencu, bom ravnal zaupno.
 • Moja glavna naloga je, da skupaj z učencem odkrijem zanj najustreznejšo obliko učenja in ga spodbujam pri razvijanju spretnosti učinkovitega pridobivanja znanja.
 • Skupaj z učencem se bom tudi sam nenehno učil in se izpopolnjeval.
 • Izpopolnjeval bom tako svoje strokovno kot pedagoško znanje.
 • Pri poučevanju bom prilagodljiv in se posluževal različnih metod poučevanja.
 • Svoja spoznanja s področja učinkovitega učenja bom posredoval tudi učencu.
 • Kot inštruktor ne bom opravljal nalog namesto učenca.