Slika inštruktorja
Inštrukcije | Horizont d.o.o.
[podatki o pravni osebi]
 
 
 

Cena:

15,00 €

dvojice: 10,00 € na osebo
 
Dolžina ure:

45 min
Kontakt:

Izobrazba učitelja:

profesorji z univerzitetnimi diplomamiIzkušnje:
Ocena:
  (število glasov: 7)


O izobraževalcu

Inštukcije Horizont - naj za vaše zanje poskrbi ekipa profesionalcev!
Če želite najboljše za vaše znanje, izberite Inštrukcije Horizont.
Profesionalni inštruktorji, izkušeni profesorji, organizirani v Centru za inštrukcije Horizont Ljubljana, že 26 let uspešno in kvalitetno poučujemo vse šolajoče se generacije. Vsako šolsko leto posredujemo znanje več kot 2000 učencem, dijakom in študentom. Izvajamo inštrukcije družboslovnih in naravoslovnih predmetov ter inštrukcije strokovnih predmetov. Preko celega šolskega leta vam pomagamo popraviti ali izboljšati ocene, osvojiti in utrditi učne snovi. Pripravljamo na pisna in ustna preverjanja znanja, popravljanje negativnih ocen in NMS-jev, kot na maturo, vse vrste izpitov, popravnih izpitov ter kolokvijev. Nudimo tudi pomoč pri reševanju nalog in vaj.
 
INŠTRUKCIJE
 
DIJAKE vseh SŠ in gimnazij,
UČENCE osnovnih šol,
ODRASLE, ki se izobražujejo po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,
ŠTUDENTE visokošolskih in univerzitetnih programov, tako redne kot izredne.
Program inštrukcij izvajamo tudi za UČENCE in DIJAKE s statusom športnika ter UČENCE in DIJAKE s posebnimi potrebami.
 
Študente, tako redne kot izredne, pripravljamo na kolokvije in izpite iz matematike, poslovne in finančne matematike, ekonomije (mikro in makro), ekonometrije, statistike, računovodstva, fizike, mehanike, kemije, strokovnih predmetov elektrotehnike, strojništva, angleščine, nemščine, italijanščine in ostalih predmetov za
EF, EPF-MB, FOV, PF, FGG, FU, FS, FERI, FKKT, FA, PEF, FMF, FNT, FFA, BF, GEA, TURISTICO, FM-KP, FPP-Portorož, FIS-NM,...
 
Prednosti našega poučevanja:
Strokovno vodstvo profesorjev, razumljivo podajanje snovi, prilagoditev razlage nivoju zahtevnosti obravnavane šolske snovi, veliko vaj in nalog za utrjevanje predelane snovi, kvalitetna predpisana in dodatna literatura, dolgoletne izkušnje, zbirke testov, izpitov, kolokvijev preteklih let ter poznavanje posebnosti posameznih šol omogoča hiter in učinkovit rezultat.
Individualni ali skupinski programi. Nudimo možnost občasnih in rednih inštrukcij.
Cena šolske ure za učence in dijake že od 8,50 EUR, za študente že od 10 EUR. 
 
PRIPRAVE NA POPRAVNE IZPITE
V mesecih junij, julij, avgust in september dijake vseh srednjih šol in gimnazij ter učence osnovnih šol pripravljamo na prve, druge in izredne roke popravnih, predmetnih in razrednih izpitov.
 
PRIPRAVE NA MATURO
Programe priprav na splošno in poklicno maturo izvajamo že od uvedbe mature in jih vsako leto izpopolnjujemo. Priprave so usklajene z zahtevami in temami, predpisanimi s predmetnimi izpitnimi katalogi za maturo. Upoštevani so vsi izpitni cilji ter merila za vrednotenje in ocenjevanje. Priprave potekajo na osnovnem in višjem nivoju, glede na predznanje in izbrano maturitetno raven.
Priprave potekajo pod strokovnim vodstvom izkušenih profesorjev, motiviranih s preteklimi uspehi tečajnikov.
Kvalitetna literatura, vaje in naloge so izdelane na podlagi dosedanjih maturitetnih izpitov in izpitnih katalogov aktualnega leta.
S sprotnim utrjevanjem znanja ter z razumljivo razlago sistematično odpravljamo šibke točke v znanju.
Razlago prilagajamo nivoju zahtevnosti snovi, ki jo je potrebno usvojiti, poglobiti ali utrditi ob upoštevanju predznanja posameznega dijaka.
Predmaturitetna testiranja, s katerimi preverjamo osvojeno znanje, so sestavljena in popravljena po ocenjevalnih merilih za maturo.
V majhnih skupinah, v prijetnem in sproščenem vzdušju brez stresnih situacij skrbimo za znanje vsakega posameznika.
V dnevih pred pričetkom pisnega in ustnega dela mature imamo organizirano dežurstvo profesorjev.
Naše maturitetne priprave, ki jih v letošnjem šolskem letu izvajamo že štirinajsto leto zapored, so v preteklih letih prepričale že več kot 1900 maturantov, da se na zrelostni izpit pripravijo pri nas.
Dobri rezultati tečajnikov, med katerimi smo še posebej ponosni na številne, ki so maturo opravili z odliko in štiri zlate maturante, dokazujejo uspešnost naših priprav.
 
 Poučuje tudi:

Ajdovščina: matematika, termodinamika
Brežice: matematika, termodinamika
Celje: matematika, termodinamika
Črnomelj: matematika, termodinamika
 
↓   Prikaži vse   ↓
Komentarji

Inštruktor še ni bil komentiran.