Slika inštruktorja
Intenzivne priprave na maturo-angleščina
[šolstvo, maturitetni tečaji]
 
 
 

Kontakt:

040/527-145, mojinstruktor@gmail.com

Trend Ekspert, Maja Čampelj s.p.

O izobraževalcu
 
Cena:

160,00 €

Trajanje:

20 ur
Termin:

Vpis je mogoč skozi celo leto.

Ugodnost:

za vsakega prijatelja 10% popusta
Izobrazba učitelja:

univerzitetna


Ocena:
   (število glasov: 4)


O tečaju

Intenzivne priprave na maturo, ki vam bodo kratko in jedrnato predstavile vse, kar morate vedeti za maturo.

PROGRAM:
•    Pregled zgradbe maturitetnega izpita, tipov nalog, izpitnih vsebin in meril ocenjevanja.
•    Word-formation: - splošni pregled besednih vrst in njihovih pripon / predpon; - spelling changes, - reševanje nalog iz besedotvorja, - 'tips and hints'
•    Bralno razumevanje: naloge s kratkimi odgovori in naloga alternativne izbire (true/false/not given)
•    Ustni del izpita: pogovor na podlagi besedilne iztočnice•    Ponovitev – word-formation
•    Splošni pregled angleških časov: - oblike Simple – Continuous / Progressive, - Stative verbs, - Trpnik / Passive, - Pogojniki v angleščini, - Gerund and Infinitive
•    Kako reševati naloge 'vstavi pravilno obliko glagola v oklepaju'
•    Naloge dopolnjevanja – Gap fill: open and verbs
•    Ustni del izpita: pogovor na podlagi slikovne iztočnice•    Ponovitev word-formation in časi (na primeru reševanja maturitetnih nalog)
•    Bralno razumevanje: naloga izbirnega tipa in naloga povezovanja
•    Slušno razumevanje: - na kaj paziti, - kako se učiti slušnega razumevanja, - primer reševanja nalog slušnega razumevanja
•    Pisno sporočanje: kako napisati pismo (formalno in neformalno), - koristne fraze, - na kaj paziti, - pisanje dodatnega pisma za domačo nalogo•    Bralno razumevanje: naloge dopolnjevanja, ponovitev Gap fill nalog
•    Ponavljanje angleških časov: - Perfect tenses, - Reported speech, - Modal verbs
•    Pisno sporočanje: pisanje eseja: - struktura in dolžina eseja, - kriteriji ocenjevanja eseja, - Linking expressions, - kako začeti s pisanjem eseja, - na kaj paziti pri pisanju eseja, - primer eseja (skupaj in kot domačo nalogo)
•    Ustni del izpita: vodeni pogovor o temi (pregled tematskih področij)•    Analiza pogostih napak pri pisanju pisma in eseja
•    Utemeljevanje uporabe slovničnih struktur in časov

 •    Ponovitev: reševanje izpitne pole 1B (poznavanje in raba jezika: Gap Fill, Word-formation, Tenses)
•    Ustni del izpita: vodeni pogovor o umetnostnem besedilu, obravnavanem pri pouku (interpretacija in pogovor): J.D.Salinger: The Catcher in the Rye; M. Haddon: The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (- nasveti kako se pripravljati na ustni del, - priporočljiva literatura, - kako narediti branje del bolj učinkovito) **literarni deli sta obvezni tudi na osnovni ravni izpita, ***zelo zelo priporočljivo je, da prej preberete obe knjigi, saj boste v tem primeru veliko več odnesli od razlage
•    Povzetek in zaključek


Kaj pridobite z udeležbo na intenzivnem tečaju?
Predvsem pridobite celostni pregled zgradbe mature: obdelali bomo razne tipe nalog vseh delov izpita: pisnega, slušnega in ustnega preverjanja.
Pomemben je tudi pregled slovničnih ter besedotvornih pravil, ki so najbolj pogosta zanka na maturi in dobili boste zlate namige, kako reševati vsakovrstne naloge maturitetnega izpita.
Skupaj bomo zagrizli tudi v angleške čase, vsako uro bomo utemeljevali zakaj uporabljamo določene slovnične strukture.
Delo bo potekalo v majhnih skupinah, kjer bo vsakdo prišel do besede, oziroma imeli boste možnost vprašati, če vam kaj ne bo jasno in možnost aktivne rabe jezika kot pripravo na ustni del maturitetnega izpita.
Na intenzivnem tečaju bomo obdelali naloge in zahteve osnovne ravni maturitetnega izpita.
In če pogledate na učni načrt po dnevih, boste videli, da bo delo res zelo intenzivno. Ampak, verjemite, na koncu boste ponosni nase! O izobraževalcu

Inštruktorji z večletnimi izkušnjami svoje znanje z veseljem delimo med učence, dijake in študente.
Držimo se načela, da edino globlje razumevanje snovi lahko izboljša ocene, zato razlago vedno prilagodimo posamezniku ali skupini in se potrudimo, da naše stranke snov resnično razumejo in ne samo pomnijo.
Ekipa Moj inštruktor