Slika inštruktorja
Mala šola umetnosti Atilem
[umetnost, slikanje]
 
 
 

Kontakt:

info@atilem.si

Kulturno umetniško društvo Atilem

O izobraževalcu
 
Cena:

30,00 €

Trajanje:

4 ur
Termin:

Vpis je mogoč skozi celo leto.

Izobrazba učitelja:

profesor slovenskega jezika s književnostjo in profesor likovne pedagogike


Ocena:
brez ocene


O tečaju

Mala Šola Umetnosti Atilem je namenjena otrokom od 5. do 7. leta starosti. Zajema malo slikarsko šolo, malo kiparsko šolo ter malo šolo besedne umetnosti. Poteka 1 x na teden po 60 minut.

Namen Male Šole Umetnosti Atilem MŠU je namenjena otorkom od 5. do 7. leta starosti. V MŠU se bodo otroci srečali z različnimi zvrstmi umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, , glasba, otroška književnost…), kjer bodo kreativno razmišljali in ustvarjali ter se aktivno udejstvovali. MŠU mudi našim najmlajšim razigrano uvajanje v umetniško ustvarjanje skozi kreativno igro, dramatizacijo znanih otroških zgodb ter slikanje in kiparjenje. Tako bodo razvijali svojo domišljijo, kreativnost, urili spomin  ter razvijali osnovne socialne stike. Trajanje Male Šole Umetnosti Atilem 1 x na teden po 60 minut. Program MŠU poteka od septembra do junija. Vpis je možen skozi vso šolsko leto. Cena Male Šole Umetnosti Atilem 30,00 eur na mesec oz. 300,00 eur za celo šolsko leto. V ceno je zajet ves material, pripomočki in orodja, čaj oz. sok.  
 
Za vse informacije smo vam na voljo na tel.št. 068/165-766, info@atilem.si, www.atilem.si ali na facebooku pod ŠOLA UMETNOSTI ATILEM.


 O izobraževalcu

Zavod Atilem Maribor izvaja že tretje šolsko leto porgram ŠOLA UMETNOSTI ATILEM.
 
V  ŠOLO UMETNOSTI ATILEM je vključenih več programov in sicer:
 
- Mala Šola Umetnosti (5,6,7 let)
- Likovna Šola za otroke (8 - 15 let)
- Likovna Šola za odrasle
- Likovna Šola za seniorje
- Gledališka šola za otroke in mladostnike
- Likovni Tečaji za odrasle in seniorje
- Družinske likovne delavnice
-Tečaj Slikanje Olje na platno
 
 
Dosedanji uspehi:
2010/2011
- Odprti razred - Gledališka šola Atilem II in Gledališka šola IV
 2011/2012
- Program Mala Šola Umetnosti - mala slikarksa šola, mala kiparska šola ter mala šola besedne umetnosti za otroke od 5. do 7. leta starosti
- Maček Muri - gledališka prodkukcija Gledališke šole Atilem II; september 2011 Čitalnici na Jasi v Mestem parku Maribor
- Monologi & Dialogi - gledališka produkcija Gledališke šole Atilem II in Gledališke šole Atilem  III; januar 2012 Mali oder v Narodnem domu Maribor
- Ko se srečata Prešeren & Dali v nedeljo popoldan - prva kratka enodejanka iz sklopa štirih kratkih enodejank projekta .... V nedeljo popoldan; gledališka produkcija Gledališke šole Atilem II; februar 2012 v Gledalikški šoli Atilem
- Ko se srečata Župančič & Van Gogh - druga kratka enodejanka iz sklopa štirih kratkih enodejank projekta ... V nedeljo popoldan; gledališka produkcija Gledališke šole Atilem II; apri 2012 Otroški bazar Maribor, Bazarkov oder
- .... V nedeljo popoldan - zaključna produkcija Gledališke šole Atilem II, junij 2012 v Bumbar parku
- Blaznost - zaključna produkcija Gledališke šole Atilem III, junij 2012 v Bumbar parku
-  Žiga, kisla kumarica - zaključna produkcija Gledališke šole I Osnovne šole Selinca ob Dravi, podružnica Gradišče na Kozjaku, junij 2012 v Domu krajanov
- Izveden celotni program Male Šole Umtnosti Atilem, junij 2012
- izveden celotni program Male Šole Umtnosti v Vrtcu Selnica ob Dravi, junij 2012
- Intenzivni likovni tečaj Atilem, julij in avgust 2012
- Otvoritev novih prostorov ŠOLE UMETNSOTI ATILEM na Partizanski 30 v Mariboru, julij 2012
 2012/2013
- Program Likovna šola Atilem za otroke, september 2012
- Program Likovna šola Atilem za odrasle, september 2012
- Program Likovna šola Atilem za seniorje, september 2012,
- Program Likovni tečaj Atilem za odrasle, september 2012
- Ko se srečata Prešeren & Dali v nedeljo popoldan, ponovitev gledališke predstave Gledališke šole II na Otroškem barazrju v Ljubljani na Bazarkovem odru, spetember 2012 
Poučujemo inovativno in sistematično, s sodobnimi didaktičnimi pripomočki, upoštevamo želje in potrebe udeležencev ter imamo individualen pristop do udeležencev. V naših programih je do sedaj sodelovalo že več kot 350 udeležencev.
Vaše zadovoljstvo je naš uspeh. Naš moto je "Izrazi se po svoje!", kar je ključnega pomena pri ustvarjanju umetnosti. Vsak udeleženec v naših programih je individum, ki mu damo možnost, da se sam izrazi po svoje, mi mu samo pomagamo poiskati pravo pot.