Časovne funkcije v preglednicah fb
 

Časovne funkcije v preglednicah
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Časovni podatki se v programu za urejanje preglednic uporabljajo kot številski podatki. En cel dan, to je 24 ur, ustreza časovnemu podatku z vrednostjo 1. Vsak del dneva ima svoje zaporedno število časa z vrednostjo med nič in ena.


Časovne podatke uporabljamo v časovnih funkcijah tako, da računamo z zaporednimi številkami časa.


Funkcija TIMEVnos časovnega podatka lahko izvedemo s funkcijo TIME, ki združi tri številke v časovni podatek:

  • uro (celo število od 0 do 23),

  • minuto (celo število od 0 do 59) in

  • sekundo (celo število od 0 do 59).


Rezultat funkcije se izpiše v eni od oblik za zapis časovnega podatka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija NOWFunkcijo uporabljamo v primerih, ko želimo izpisati sistemski čas. To je trenutni čas v operacijskem sistemu računalnika v času izvajanja funkcije. Rezultat funkcije je časovni podatek, izpisan v časovni obliki in je spremenljiv.


Sintaksa funkcije NOW:
Funkcija povzame sistemski čas iz računalnika in ne zahteva nobenega parametra.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcije HOUR, MINUTE in SECONDIz vsakega datumskega podatka lahko posebej izpišemo številko dneva v mesecu, številko meseca ali letnico. Vsaka od naštetih časovnih funkcij pretvarja časovni podatek v številko.


Sintakse funkcij so naslednje:


  • funkcija HOUR izvzame iz časovnega podatka številko ure (od 0 do 23),
  • funkcija MINUTE izvzame iz časovnega podatka številko minute (od 0 do 59),
  • funkcija SECOND izvzame iz časovnega podatka številko sekunde (od 0 do 59).
Namesto številke časa lahko vnesemo tudi čas v časovni obliki kot "18:46:15".


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj