Matura 2017, spomladanski rok, osnovni nivo
 

Matura 2017, spomladanski rok, osnovni nivo vaja 12


V pravokotnem koordinatnem sistemu v ravnini so narisane premice p, q in r. Te tri premice in absisna os oklepajo paralelogram ABCD (gl. sliko). Zapišite enačbe premic ter izračunajte ploščino in obseg paralelograma. Rezultata naj bosta točna.
Enačba premice p:


Enačba premice q:


Enačba premice r:


Ploščina paralelograma ABCD:


Obseg paralelograma ABCD:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.