Kotne funkcije v geometrijskih likih
 

Kotne funkcije v geometrijskih likih vaja 24


Točke A(4,0), B(4,3), C(0,5) in koordinatno izhodišče so oglišča štirikotnika.


  • V dani koordinatni sistem natančno narišite štirikotnik in izračunajte njegovo ploščino.

  • Izračunajte vse notranje kote štirikotnika.

  • Kolikšna je dolžina daljše diagonale?


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh