2. pisna naloga
 

2. pisna naloga vaja 10


Pet učencev je pisalo matematično šolsko nalogo nezadostno. V razredu je 30 učencev. Koliko procentov učencev je to nalogo pisalo pozitivno?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Jolanda Radolli