Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Absolutna vrednost nekega realnega števila je v matematiki elementarna funkcija, ki predstavlja njegovo oddaljenost od številskega izhodišča (točke 0) na številski premici.


Absolutno vrednost števila a po navadi označimo z navpičnim oklepajem :
Vemo, da oddaljenost od koordinatnega izhodišča ni nikoli negativna, torej je absolutna vrednost poljubnega števila vedno nenegativno število.


Za absolutno vrednost torej velja:


 • absolutna vrednost pozitivnega števila je enaka danemu številu


 • absolutna vrednost negativnega števila je enaka nasprotnemu številu danega števila


 • absolutna vrednost števila 0 je enaka 0Matematično lahko to zapišemo kot:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Absolutna vrednost v neenakostihNaj bosta a in b poljubni realni števili. Tedaj veljata naslednji pravili:


 • velja natanko takrat, ko je
 • velja natanko takrat, ko je
  ali
Lastnosti absolutne vrednostiAbsolutna vrednost ima v realnem prostoru naslednje lastnosti:


 • Absolutna vrednost števila a je pozitivna ali enaka 0:
 • Absolutna vrednost je enaka 0 natanko tedaj, ko je a=0:
 • Točki a in -a sta enako oddaljeni od koordinatnega izhodišča, zato je njuna absolutna vrednost enak. Enakost sledi neposredno iz definicije absolutne vrednosti:
 • Absolutna vrednost produkta je enaka produktu absolutnih vrednosti:
 • Absolutna vrednost kvocienta je enaka kvocientu absolutnih vrednosti.
 • Absolutna vrednost vsote je manjša ali enaka vsoti absolutnih vrednosti. To lastnost imenujemo trikotniška neenakost:
  Posledično velja tudi:
Geometrijski pomen absolutne vrednostiAbsolutna vrednost ima dva pomembna pomena v geometriji:


Oddaljenost točke aNa številski premici je |a| oddaljenost točke a od izhodišča koordinatnega sistema.Grafično to prikažemo kot:
ali
Razdalja med točkama a in bS pomočjo absolutne vrednosti lahko izračunamo razdaljo med točkama a in b. Posebnost pri absolutni vrednosti je, da ne rabimo najprej določiti katero število je večje od drugega (vemo: absolutna vrednost poljubnega števila je vedno nenegativno število.) Torej velja:
Matematično to zapišemo kot:


Razdalja med točkama a in b je enaka :
Grafično to prikažemo kot:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej