Kompleksna števila
 

Absolutna vrednost kompleksnega števila
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Absolutno vrednost kompleksnega števila izračunamo po Pitagorovem izreku:
Lahko jo izračunamo tudi po obrazcu:
Geometrijska vrednost kompleksnega številaAbsolutna vrednost kompleksnega števila geometrijsko predstavlja oddaljenost kompleksnega števila (točke, ki ga predstavlja), od koordinatnega izhodišča:
Lastnosti absolutne vrednostiZa absolutne vrednosti kompleksnih števil veljajo naslednje zakonitosti:


  • Absolutna vrednost je nenegativno realno število:
  • Absolutna vrednost kompleksnega števila je enaka nič tedaj in samo tedaj, kadar je kompleksno število enako 0:
  • Kompleksno število ter njegova nasprotna vrednost in konjugirana vrednost imajo enake absolutne vrednosti:
  • Absolutna vrednost produkta dveh kompleksnih števil je enaka produktu njunih absolutnih vrednosti vrednosti:
  • Absolutna vrednost vsote dveh kompleksnih števil je manjša ali enaka vsoti njunih absolutnih vrednosti:
Enačba krožnice v kompleksni ravniniKrožnica v kompleksni ravnini s središčem v točki in polmerom je definirana z enačbo:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič