Kompleksna števila fb
 

Absolutna vrednost kompleksnega števila
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Absolutno vrednost komleksnega števila z = a + bi je:
Lahko jo izračunamo tudi po obrazcu:
Geometrijska vrednost kompleksnega številaAbsolutna vrednost kompleksnega števila geometrijsko predstavlja oddaljenost kompleksnega števila z (točke, ki ga predstavlja), od koordinatnega izhodišča:
Lastnosti absolutne vrednostiZa absolutne vrednosti kompleksnih števil veljajo naslednje zakonitosti:


  • Absolutna vrednost je nenegativno realno število:
  • Absolutna vrednost kompleksnega števila je enaka nič tedaj in samo tedaj, kadar je kompleksno število enako 0:
  • Kompleksno število z ter njegova nasprotna vrednost in konjugirana vrednost imata enake absolutne vrednosti:
  • Konjugirana vrednost produkta dveh kompleksnih števil je enaka produktu njunih konjugiranih vrednosti:
  • Absolutna vrednost vsote dveh kompleksnih števil je manjša ali enaka vsoti njunih absolutnih vrednosti:
Enačba krožnice v kompleksni ravniniKrožnica v kompleksni ravnini s središčem v točki in polmerom r je definirana z enačbo:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič