Kompleksna števila
 

Kompleksna števila vaja 18


Dano je število .


a) Zapišite števili in .


b) Izračunaj ploščino trikotnika, ki ga v kompleksni ravnini določajo točke , in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič