Absolutna vrednost kompleksnega števila
 

Absolutna vrednost kompleksnega števila vaja 14


Dano je število .


a) Zapišite števili in .


b) Izračunaj ploščino trikotnika, ki ga v kompleksni ravnini določajo točke , in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič