Absolutna vrednost kompleksnega števila
 

Absolutna vrednost kompleksnega števila vaja 1


Izračunajte absolutno vrednost števila .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič