Absolutna vrednost kompleksnega števila
 

Absolutna vrednost kompleksnega števila vaja 3


Izračunajte absolutno vrednost števila


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič