Absolutna vrednost kompleksnega števila
 

Absolutna vrednost kompleksnega števila vaja 5


Za z = - 2 + i in w = 1 - 3i izračunajte .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič