BREZPLAČNE SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
 
 
Objavili smo novo storitev - brezplačne skupinske inštrukcije. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev matematike.
 
 
Preveri tukaj razpored za matematiko »
BREZPLAČNE SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
 
 
Objavili smo novo storitev - brezplačne skupinske inštrukcije. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev matematike.
 
 
Preveri tukaj razpored za matematiko »
BREZPLAČNE SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
 
 
Objavili smo novo storitev - brezplačne skupinske inštrukcije. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev matematike.
 
 
Preveri tukaj razpored za matematiko »
Brezplačne skupinske inštrukcije potekajo tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev. Preveri tukaj razpored za matematiko » Brezplačne skupinske inštrukcije potekajo tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev. Preveri tukaj razpored za matematiko » Brezplačne skupinske inštrukcije potekajo tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev. Preveri tukaj razpored za matematiko »
 
 
Absolutna vrednost
 

Absolutna vrednost vaja 43


Naj bo množica A množica realnih števil, ki so večja od -5 in manjša ali enaka od -2, množica B pa naj bo množica realnih števil, ki so večja ali enaka od -4 in manjša od 3.


  • Dani množici zapišite kot interval in ju predstavite na številski premici.


  • V množici A poiščite največje število, v množici B pa najmanjše število.


  • Zapišite presek množic s pomočjo množice in s pomočjo intervala ter ga predstavite na številski osi.


  • Zapišite unijo množic s pomočjo množice in s pomočjo intervala ter ga predstavite na številski osi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej