Absolutna vrednost
 

Absolutna vrednost vaja 43


Naj bo množica A množica realnih števil, ki so večja od -5 in manjša ali enaka od -2, množica B pa naj bo množica realnih števil, ki so večja ali enaka od -4 in manjša od 3.


  • Dani množici zapišite kot interval in ju predstavite na številski premici.


  • V množici A poiščite največje število, v množici B pa najmanjše število.


  • Zapišite presek množic s pomočjo množice in s pomočjo intervala ter ga predstavite na številski osi.


  • Zapišite unijo množic s pomočjo množice in s pomočjo intervala ter ga predstavite na številski osi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej