Aciklični ogljikovodiki
 

Aciklični ogljikovodiki vaja 12


Podana je struktura spojine:
Izberi pravo ime zanjo.


  • 2,5-dietil-4-metilheptan

  • 6-etil-3,5-dimetiloktan

  • 3-etil-4,6-dimetiloktan

  • 3,6-dietil-4-metiloktan


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe