Aciklični ogljikovodiki
 

Aciklični ogljikovodiki vaja 13


Podana je struktura spojine:
Izberi pravo ime zanjo.


  • Pent-2-en.

  • Pent-3-in.

  • 1-metilbut-2-in.

  • Pent-2-in.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe