Izomerija
 

Izomerija vaja 16


Katere izmed molekul so položajni izomeri? Izomere poimenuj! 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK