Aciklični ogljikovodiki
 

Aciklični ogljikovodiki vaja 15


Zapiši formulo alkena, ki ima sedem ogljikovih atomov. Dvojna vez povezuje prvi in drugi ogljikov atom. Spojino tudi poimenuj.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe