Aciklični ogljikovodiki
 

Aciklični ogljikovodiki vaja 4


Spojine razvrsti med nasičene oziroma nenasičene aciklične ogljikovodike:


  • Heks-3-en,

  • propan,

  • metan,

  • propin.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe