Aciklični ogljikovodiki
 

Aciklični ogljikovodiki vaja 8


Katero izmed naslednjih spojin uvrščamo med alkene? 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe