Aciklični ogljikovodiki
 

Aciklični ogljikovodiki vaja 10


Katera imena spojin označujejo nenasičene aciklične ogljikovodike?


  • ciklopentan

  • propen

  • 4,5-dimetilheks-2-in

  • 3-etil-4-metilheksan

  • 5-etilhepta-1,3-dien

  • 3-metilheksan


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe