Aciklični ogljikovodiki
 

Aciklični ogljikovodiki vaja 16


Zapisane molekulske formule predstavljajo aciklične ogljikovodike. Kateri zapisi molekulske formule ustrezjo alkanu? 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe