Aciklični ogljikovodiki
 

Aciklični ogljikovodiki vaja 7


Katere izmed danih molekulskih formul predstavljajo nasičene aciklične ogljikovodike?
 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe