Aciklični ogljikovodiki
 

Aciklični ogljikovodiki vaja 13


Dani so naslednji aciklični ogljikovodiki, alkani:
V tabeli so vrednosti temperatur vrelišč teh spojin.  • Kaj lahko sklepamo o vplivu oblike verige na vrelišče spojine?

  • V kakšnem agregatnem stanju je posamezna spojina pri 20 °C?


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe