Aciklični ogljikovodiki
 

Aciklični ogljikovodiki vaja 17


Zapiši splošne formule acikličnih ogljikovodikov: alkanov, alkenov in alkinov. Napiši molekulske formule ustreznih spojin s šestimi ogljikovimi atomi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe