Adicija
 

Adicija vaja 17


Izberi trditve, ki veljajo za reakcijo adicije broma.


  • Pri reakciji adicije nastane 1 produkt.

  • Reakcija adicije broma lahko poteče na alkanih.

  • Reaktanta pri reakciji sta vodik in nenasičen ogljikovodik.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe