Adicija
 

Adicija vaja 18


1,2-dikloroetan je toksična spojina, vendar jo proizvajajo, ker je uporabna pri sintezi drugih organskih spojin. Iz katerih dveh elementov lahko z reakcijo adicije dobimo spojino 1,2-dikloroetan?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe