Prikaži reakcijo bromiranja propena.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe