Z reakcijo adicije želimo dobiti 2,3-dibromobutan. Katero spojino moramo uporabiti kot reaktant, da dobimo želen produkt?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe