Matura 2009, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2009, spomladanski rok, višji nivo vaja 3


Rešite naslednje naloge iz trigonometrije:


  • Dokažite, da za trikotnik na sliki velja .
  • Izračunajte dolžino stranice c v trikotniku s podatki , in (poiščite obe možni rešitvi).


  • Izračunajte natančno vrednost , če sta in kota na spodnji sliki, dolžine daljic so , in , daljici in pa sta pravokotni.
 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.